Liczba odwiedzin strony: 13332 Osób na stronie: 2
 

Nawłoka Jerzy. Biuro obsługi nieruchomości

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 241 poz. 2091 - Legitymacje służbowe policjantów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.) Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organy właściwe do ich wydawania oraz zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach. § 2.  1. Policjant na czas pełnienia służby w Policji otrzymuje bezpośrednio po mianowaniu legitymację służbową policjanta, zwaną dalej "legitymacją służbową". 2. Policjant pełniący służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, wykonujący lub nadzorujący czynności bezpośrednio związane z wykrywaniem przestępstw popełnionych przez policjantów i pracowników Policji, może otrzymać na czas pełnienia służby w tej komórce wkładkę do legitymacji służbowej. § 3.  1. Legitymację służbową wydaje:   1)   Komendant Główny Policji - policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji;   2)   komendant wojewódzki (stołeczny) Policji - policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;   3)   komendant Wyższej Szkoły Policji lub komendant szkoły Policji - policjantom pełniącym służbę w szkole Policji. 2. Przełożony, o którym mowa w ust. 1, jest również właściwy do wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji służbowej. 3. Przełożony, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest właściwy do wydania wkładki do legitymacji służbowej, jej wymiany, unieważniania oraz dokonywania w niej wpisów. § 4.  1. W...
KRS 0000254599 - DELTA LAB SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DELTA LAB SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-04-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SYROKOMLI 5 C 03-335 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 614-53-88 (22) 814-71-54 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-108-04-82 11576556 0000254599
KRS 0000254598 - FUNDACJA "BARBARA"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA "BARBARA" FUNDACJA 2006-04-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JANA KIEPURY 17/13 58-506 JELENIA GÓRA M. JELENIA GÓRA M. JELENIA GÓRA DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000254598
KRS 0000254597 - "PROMEXIM-INVEST 2" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PROMEXIM-INVEST 2" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-04-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL.JANA PAWŁA II 34 00-141 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000254597
KRS 0000254596 - "RMC MEDIA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"RMC MEDIA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-04-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SŁOŃSKIEGO 21 A 05-820 PIASTÓW PIASTÓW PRUSZKOWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-236-18-23 140493422 0000254596
KRS 0000254595 - CENTRUM IM. ADAMA SMITHA - PIERWSZY NIEZALEŻNY INSTYTUT W POLSCE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CENTRUM IM. ADAMA SMITHA - PIERWSZY NIEZALEŻNY INSTYTUT W POLSCE FUNDACJA 2006-04-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BEDNARSKA 16 00-321 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
526-101-47-94 6211353 0000254595